پرش به محتوا
خانه » فرجام‌شناسی » قیامت در تصوف

قیامت در تصوف

  بسم الله الرحمن الرحیم

  مقدمه

  نگاه صوفیه به معاد و قیامت و رستاخیز با نگاه دیگر مسلمانان متفاوت است. آنها با نگاهی تاویلی و باطنی به قیامت، دیدگاهی کاملا متفاوت با آیات و روایات مطرح می کنند.

  ایجاد و اعدام

  معنای مرگ و قیامت در نظام جهان بینی صوفیه کاملا متفاوت با نظر دیگر مسلمانان است.

  در نظام وحدت وجود، همه چیز عین ذات خداست لذا موجود شدن و از بین رفتن وجود خدا معنا ندارد بلکه ایجاد به معنای ظهور یافتن و خروج از کمون است (یعنی اشیایی که مخفی بوده‌اند، ظهور می‌یابند) و از بین رفتن، به معنای مخفی شدن و ورود به کمون و باطن است.

  پس هرگاه اشیا بروز و ظهور یابند حق در دل آنها پنهان می‌گردد اما آن هنگام که کثرت به کمون رفته و پنهان شده و وحدت آشکار شود، خدای واحد جلوه می‌کند و حقیقت اعدام عرفانی روی خواهد داد که از مجموعه این فرآیند به اعدام و نیست کردن عرفانی تعبیر می‌شود.

  محقق قیصری در همین باره می‌گوید:

  «ایجاده للاشیاء اختفائه فیها مع اظهاره ایّاها»[1]قیصری، داوود، شرح فصوص الحکم قیصری، فصل اول از مقدمه، ص ۷

  به‌وجود آوردن خداوند اشیا را به معنای مخفی شدن خود در میان آنها (که) به همراه ظاهر ساختن ایشان است، می‌باشد.

  قیصری در تشریح اعدام از منظر صوفیه می گوید:

  «واعدامه لها فی القیامه الکبری ظهوره بوحدته وقهره ایّاها بازاله تعیّناتها وسماتها وجعلها متلاشیهً کما قال لمن الملک الیوم لله الواحد القهّار وکل شیءٍ هالک الا وجهه وفی الصغری تحوّله من عالم الشهاده الی عالم الغیب او من صوره الی صوره فی عالمٍ؛»[2]قیصری، داوود، شرح فصوص الحکم قیصری، فصل اول از مقدمه، ص ۷«معدوم ساختن اشیا توسط خداوند متعال (گاه در قیامت … ادامه پاورقی

   

  انواع قیامت

  صوفیان به چند نوع قیامت باور دارند که عبارت است از: قیامت لحظه به لحظه، قیامت صغرای آفاقی، قیامت صغرای انفسی، قیامت کبرای شرعی، قیامت کبرای انفسی.

  قیامت لحظه به لحظه

  این قیامت، در هر لحظه، برای همه موجودات روی می‌دهد، زیرا همه ذرات عالم همچنان‌که در قوس نزول لحظه به لحظه از غیب به شهادت می‌آیند، لحظه به لحظه نیز در قوس صعود از شهادت به غیب در حرکت‌اند و آن به آن، نوعی از اعدام عرفانی و در نتیجه قیامت برای آنها روی می‌دهد.

  داود قیصری می آورد:

  «برای قیامت و ساعت انواع پنج‌گانه‌ای به تعداد حضرات خمس وجود دارد، یکی از انواع قیامت همان است که در هر آن و لحظه‌ای اتفاق می‌افتد، زیرا در هر آنی، موجودات عالم که عبارت‌اند از معانی و تجلیات و کائنات و فاسدات و غیرآنها که جز خداوند به تعداد آنها احاطه ندارد ـ از غیب به طرف شهادت ظهور و از شهادت به طرف غیب داخل می‌شوند و از همین جهت قیامت را ساعت گفته‌اند.»[3]. قیصری، داوود، شرح فصوص الحکم قیصری، فصل نهم از مقدمه، ص ۴۱.

  لازمه پذیرش بحث تجدد امثال، اعدام‌های آنی‌ای است که خود نوعی از معاد و قیامت است و اشیا دم به دم پس از به ظهور رسیدن، به عالم غیب رهسپار می‌شود.

  قیامت صغرای آفاقی

  این قیامت بلافاصله بعد از مرگ انسان حاصل می شود. نسبت به برخی از قیامت‌ها کوچک‌تر است لذا «صغرا» نام دارد و چون در عالم خارج از نفس اتفاق می‌افتد، «آفاقی» نامیده می شود.

  صوفیان به نقلی از رسول‌الله صلی الله علیه وآله استناد کرده اند «من مات فقد قامت قیامته»  هر کسی بمیرد قیامت او برپا می‌شود. [4]غزالی، محمد، إحیاء علوم الدین، ج‏12، ص: 38

  البته قیامت به معنای رستاخیز است و خیزش و قیامی روی می‌دهد، و در هنگام مرگ، تمام خلقیات و ملکات و افعال او قیام می‌کنند و به صورت‌های مختلف بهشتی یا دوزخی، زشت یا نیکو جلوه‌گر می‌شوند.

  قیامت صغرای انفسی

  این قیامت، همان انخلاع و برون فکنی است که صوفی با اراده خودش بدا می رسد.

  در این نوع از قیامت آثار مرگی که به صورت طبیعی در عالم خارج تحقق می‌یابد، در شرایط خاصی برای سالک الی الله و در حال حیات او رخ خواهد داد، لذا برای تمییز این دو نوع از قیامت صغرا، یکی را قیامت صغرای آفاقی و دیگری را قیامت صغرای انفسی نام کرده‌اند.

  در این رابطه، صوفیان به نقلی از رسول خدا صلی الله علیه وآله استناد کرده اند «موتوا قبل ان تموتوا» استناد کرده اند.[5]نجم الدین دایه رازی، مرصاد العباد، ص179

  قیصری درباره قسم سوم از قیامت می‌گوید:

  «وبازاء الموت الارادی الذی یحصل للسالکین المتوجهین الی الحق تعالی قبل وقوع الموت الطبیعی کما قال صلی الله علیه و آله: موتوا قبل ان تموتوا… لذلک ینکشف للسالک ما ینکشف للمیّت ویسمی بالقیامه الصغری.»[6]قیصری، داوود، شرح فصوص الحکم قیصری، ص ۴۰«و در مقابل مرگ طبیعی، مرگ ارادی است که برای سالکان راه خدا پیش از … ادامه پاورقی

  قیامت کبرای شرعی

  در برابر دو نوع قیامت صغرای آفاقی و انفسی، دو نوع قیامت کبرای «آفاقی یا شرعی» و «انفسی» وجود دارد.

  کبری نامیدند زیرا اختصاص به فرد خاصی ندارد و حشر و قیامت و رستاخیز همگانی است.

  شرعی نامیدند زیرا موعود همه انبیاست و در قرآن و روایات خبر از آمدنش داده‌اند و بخش زیادی از متون دینی در شرح و بسط ویژگی‌های آن و اتفاقاتی است که در آن می‌افتد.

  برخلاف مرگ طبیعی که قیامت شخصی است و مربوط به فرد خاصی می‌شود، این قیامت همه خلایق را شامل می‌شود. قیصری در ادامه نوشته‌های سابقش و در مقام تبیین نوع چهارم از قیامت می‌گوید:

  قیصری می گوید: «وذلک بطلوع شمس الذات الاحدیّه من مغرب المظاهر الخلقیه وانکشاف الحقیقه الکلّیه وظهور الوحده التّامه وانقهار الکثره کقوله تعالی لمن الملک الیوم لله الواحد القهّار.»[7]قیصری، داوود، شرح فصوص الحکم قیصری، ص ۴۰(همچنان‌که با طلوع خورشید، شب به کنار می‌رود و روز هویدا می‌شود) … ادامه پاورقی

  قیامت کبرای انفسی

  صوفی با رسیدن به مقام فناء فی الله، قیامت کبری انفسی خود را رقم می زند.

  درواقع آنچه در قیامت کبرای شرعی روی می‌دهد را زودتر و پیشتر از دیگران، برای خود حاصل می کند و رستاخیز بشر را دیده و جهنمیان و بهشتیان را می‌بیند، اهل سعادت و شقاوت را مشاهده می‌کند، انواع عذاب‌های دوزخی و تنعمات بهشتی را می‌بیند.

  قیصری در پایان گفتاری که انواع قیامت را برمی‌شمارد، درباره قیامت کبرای انفسی می‌گوید:

  «وبازائه ما یحصل للعارفین الموحّدین من الفناء فی الله والبقاء‌ به قبل وقوع حکم ذلک التجلّی علی جمیع الخلائق ویسمّی بالقیامه الکبری.»[8]قیصری، داوود، شرح فصوص الحکم قیصری، ص ۴۰و در برابر قیامت موعود، آن قیامت بزرگی است که برای عارفان موحد روی … ادامه پاورقی

   

  تقسیمی دیگر

  طبق تعبیر دیگری، در قوس صعود، سه عالم در پی هم قرار دارند: دنیا، برزخ و در نهایت آخرت و قیامت.

  این سه عالم از منظر عرفانی با دو اسم ظاهر و باطن اداره می‌شوند.کیفیت اداره این عوالم ثلاثه توسط دو اسم ظاهر و باطن بدین صورت است که اسم ظاهر متکفل حقیقت دنیا و تمام شئون آن است و اسم باطن مقتضی آخرت است و اسم ترکیبی که از نکاح دو اسم ظاهر و باطن تولد یافته و مابین آن دو قرار دارد، متکفل برزخ و امورات آن است.

  فرآیند عمل این سه اسم در قوس صعود بدین منوال است که آنچه در این عالم ظاهر است در عوالم دیگر به تدریج باطن شده و به کمون می‌روند و آنچه در اینجا باطن و مخفی بوده در عوالم دیگر به آرامی ظهور می‌یابند، بنابراین جسم و بدن مادی و عنصری و هیئات و اشکال و هر چیز دیگر عالم ماده، نه آنکه از بین برود بلکه در باطن فرو رفته و از ظهور آن به‌تدریج کاسته می‌شود و اساساً می‌توان یکی از تحلیل‌های بسیار خوب در معاد جسمانی را همین‌ اصل عرفانی دانست که صور مادی با همه ریزه‌کاری‌هایش در عوالم دیگر باقی‌اند لکن به صورت بطون و خفا و تمام ملکات و خلقیات و نیات و نتایج اعمال و حرکات و گفتار که در باطن و ضمیر انسان مخفی بوده‌اند،‌ در برزخ و معاد‌ـ با اختلاف درجه ظهور حقایق ـ به‌تدریج بروز و ظهور می‌یابند. و بر اساس همین مبنا تفاوت برزخ و قیامت ـ همچنان‌که صدرا نیز بر آن پای فشرده است ـ فقط در شدت و ضعف نهفته است. به همین جهت، به تعبیر قرآنی، روز قیامت، «یَوْمَ تُبْلَی السَّرَائِرُ» است یعنی هر آنچه در اینجا در جان‌ها و سرائر مردم مخفی بوده، آشکار می‌شود که در ازای آن هر آنچه در دنیا ظاهر و آشکار بوده، پنهان و مستور می‌گردد.

  قیصری می نویسد:

  «فاذا کملت هذه الدائره ایضاً وجب قیام الساعه باقتضاء الاسم الباطن والمتولّد من الباطن والظاهر الذی هو الحدّ الفاصل بینهما، ظهور کمالاته واحکامه فیصیر کل ما کان صورهً معنیً وکل ما کان معنیً صوره‌ای یظهر ما هو مستورٌ فی الباطن من هیئات النفس علی صورها الحقیقیه ویستتر الصور التی احتجبت المعانی فیها فیحصل صوره الجنّه والنار والحشر والنشر علی ما اخبر عنه الانبیاء والاولیاء صلوات الله علیهم اجمعین.»[9]قیصری، داوود، شرح فصوص الحکم قیصری، ص 129وقتی دایره ولایت نیز (همچون دایره نبوت با آمدن خاتم اولیا) کامل شود، … ادامه پاورقی

  نقد و بررسی

  1_این تقسیم بندی صوفیه از قیامت، کاملا ذوقی و ابداعی است و مصداق بارز بدعت گذاری و تحریف و تاویل نصوص دینی محسوب می شود.

  2_طبق نظر صوفیه، انسان می تواند با رسیدن به مقام فناء، در همین دنیا قیامت خود را برپا کرده و تمام حقائق را برملا سازد. چنین نگاهی اساس دیانت و شریعت را زیر سوال می برد زیرا با فرا رسیدن قیامت، تمام احکام و حدود و شرائع کنار می رود. پس از طرفی، هرکس می تواند مدعی شود به «یَوْمَ تُبْلَى السَّرائِر» دست یافته و دیگر التزامی به دین نداشته باشد.

  3_تقسیم بندی مذکور بیشتر از جانب نویسندگان صوفیه و حکمای آنها بیان شده و حتی میان خود صوفیان هم اتفاقی و اجماعی نیست و می توان گفت صوفیان نظر یکسانی درباره قیامت ندارند.

  4_ معاد از مهم ترین اصول دین اسلام است و علمای مسلمان حساسیت بسیاری نسبت به آن داشتند. به طوری که اندکی انحراف در تفسیر معاد را خروج از دیانت تلقی می کردند. بسیاری از حکما و عرفای مسلمان که در طول تاریخ، به کفر و ارتداد محکوم شده بودند، به خاطر این بود که نظر آنها در تفسیر قیامت و معاد، با صریح آیات در تضاد است و به معاد روحانی یا … باور دارند. این نگاه صوفیه یک انحراف آشکار از معاد قرآنی است و اگر به لوازم دیدگاه خود ملتزم باشند، طبق نظر فقها از دایره اسلام هم خارج خواهند شد.

  منابع

  1. قیصری، داوود بن محمود، شرح فصوص الحکم، چاپ جلال الدین آشتیانی، تهران ۱۳۷۵ ش.
  2. قیصری، داوود بن محمود، شرح مقدمه قیصرى بر فصوص الحکم، تصحیح: سید جلال الدین آشتیانی، امیر کبیر، چاپ سوم، تهران. 1370ش
  3. قشیری ، ابوالقاسم عبد الکریم‏. الرساله القشیریه. مصحح: عبد الحلیم محمود / محمود بن شریف‏. انتشارات بیدار. قم‏. 1374ش
  4. صدر الدین محمد شیرازی. اسفار الاربعه. بیروت، دار احیا التراث. 1981 م
  5. رازی، نجم الدین، مرصاد العباد‌، به اهتمام محمدامین ریاحی، تهران، انتشارات علمی و‌ ‌فرهنگی، ۱۳۶۵ ش.
  6. غزالی، ابو حامد محمد؛ احیاء علوم الدین، ترجمه موید الدین محمد خوارزمی، تهران، علمی و فرهنگی، 1374ش

  پاورقی ها

  پاورقی ها
  1قیصری، داوود، شرح فصوص الحکم قیصری، فصل اول از مقدمه، ص ۷
  2قیصری، داوود، شرح فصوص الحکم قیصری، فصل اول از مقدمه، ص ۷«معدوم ساختن اشیا توسط خداوند متعال (گاه در قیامت کبرا صورت می‌گیرد و گاه در قیامت صغرا و مرگ. اما) در قیامت کبرا (به معنای) ظهور خداوند با وصف وحدت و یگانه‌ای اوست (که لازمه آن) مقهور ساختن اشیا‌ به واسطه ازاله تعینات و علائم آنها و متلاشی کردن این تعینات است.»
  3. قیصری، داوود، شرح فصوص الحکم قیصری، فصل نهم از مقدمه، ص ۴۱.
  4غزالی، محمد، إحیاء علوم الدین، ج‏12، ص: 38
  5نجم الدین دایه رازی، مرصاد العباد، ص179
  6قیصری، داوود، شرح فصوص الحکم قیصری، ص ۴۰«و در مقابل مرگ طبیعی، مرگ ارادی است که برای سالکان راه خدا پیش از وقوع مرگ طبیعی به وقوع می‌پیوندد همچنان‌که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: بمیرید قبل از آنکه بمیرید… به همین جهت (و وقوع مرگ ارادی برای اهل سلوک) آنچه برای مردگان کشف می‌شود، بر سالکان کوی دوست هم کشف شده (و چشم برزخی آنها گشوده می‌گردد) و این نوع از قیامت (همچون قسم قبلی) قیامت صغرا نامیده شده است (زیرا اختصاصی و مربوط به شخص واحدی است)»
  7قیصری، داوود، شرح فصوص الحکم قیصری، ص ۴۰(همچنان‌که با طلوع خورشید، شب به کنار می‌رود و روز هویدا می‌شود) قیامت با طلوع و درخشش خورشید ذات احدی از جانب غروب مظاهر خلقی و کشف حقیقت کلیه و ظهور وحدت تامه و مقهور شدن کثرات، تحقق می‌یابد همچنان‌که خداوند متعال می‌فرماید: لِّمَنِ الْمُلْکُ الْیَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (پادشاهی و سیطره امروز از آنِ کیست؟ از آنِ خدای واحد قهار است ـ که غیری در میان نگذاشته است ـ).
  8قیصری، داوود، شرح فصوص الحکم قیصری، ص ۴۰و در برابر قیامت موعود، آن قیامت بزرگی است که برای عارفان موحد روی می‌دهد که عبارت از فنای در حق و بقای به حق است (که در این حال وحدت حق ظاهر و اشیا در مرحله اول مخفی و در مقام بقا، به بقای ‌حق باقی خواهند بود) پیش از اینکه این نحو تجلی برای جمیع خلایق روی دهد.
  9قیصری، داوود، شرح فصوص الحکم قیصری، ص 129وقتی دایره ولایت نیز (همچون دایره نبوت با آمدن خاتم اولیا) کامل شود، قیام ساعت (و وقوع آخرت) واجب می‌گردد (و کیفیت آن بدین صورت است که) اسم باطن و اسمی که از ترکیب دو اسم ظاهر و باطن تولد یافته و حد فاصل آن دو است. مقتضی ظهور کمالات و احکام خویش می‌باشند و در نتیجه هرچه (در اینجا) صورت است (آنجا) معنا می‌شود (و باطنی می‌گردد) و هر آنچه (در اینجا) معنا (و باطن) بوده (آنجا) صورت می‌شود. و به عبارت دیگر هر آنچه (در اینجا) از هیئت‌های نفسانی در باطن انسان پوشیده بوده (در آنجا) به صور حقیقی خود آشکار می‌شوند و صورت‌هایی که (در اینجا) معانی در آنها در پرده بودند (آنجا) مستور می‌گردند، پس (بدین ترتیب و ظهور حقایق پنهان) بهشت و جهنم و حشر و نشر (و غیر اینها) بنابر همانچه که پیامبران و اولیای الهی صلوات الله علیهم اجمعین، خبر داده‌اند، به وقوع می‌پیوندد.